Viktória Ház

A Viktória alapítvány fejlesztőházat nyított  Törökbálinton

2045,Törökbálint,József Attila u.35.(hátsó,akadálymentes bejárat)

Elérhető terápiák:

Konduktív pedagógia

A konduktív pedagógia fejlesztő és nevelő hatású a központi idegrendszeri sérültek számára. A konduktív nevelés az ember változásra való képességét segíti elő, használja ki. Megfelelő célok által, komplex tevékenységek útján az egyén rávezethető a belső szervezésmód kialakítására. Az összerendezett (koordinált) funkciók elérése és az idegrendszer harmonikus működése érdekében a konduktív nevelés során nem a sérülés vagy a gyógyítás, hanem a személyiség, a nevelés és a tanulás áll a középpontban.

Első felmérés: 19.000Ft /(45 perc)

9.000Ft/alkalom (45perc)

Alapozó terápia

Az alapozó terápianem más, mint az idegrendszeri érést elősegítő, komplex mozgásos fejlesztés. Jelentősége jóval nagyobb, mint azt elsőre gondolnánk: a mozgásbeli elmaradás szorosan kapcsolódik olyan problémákhoz, mint például a diszlexia, a diszgráfia, a hiperaktivitás vagy akár egyéb tanulási és anyanyelvi kommunikációs nehézségek.Pozitívan hat az idegrendszerre, segít összehangolni a bal és jobb agyféltekének munkáját. • Javítja a mozgáskoordinációt, segít leépíteni a kényszeregyüttmozgásokat. • Segítségével javulhat az írási, olvasási és számolási készség is.

Első felmérés: 19.000Ft /alkalom

Kontroll vizsgálat: 15.000Ft/alkalom

Csoportos alapozó: 7000Ft/alkalom

Bérlet: 8 x 7000Ft vagy 52.000Ft/hó 

Homloklebeny tréning

Módszer a gyermek és felnőtt idegrendszer homloklebeny területének egyéb agyi rendszerekkel való összeköttetéseinek aktiválására és fejlesztésére.

A homloklebeny agyunk azon része, ami felelős, többek között, a gondolkodás, a tervezés, a problémamegoldás, a beszéd, az izomzat akaratlagos mozgatása, az érzelem és a személyiség bizonyos aspektusaiért, valamint a bejövő ingerek osztályozásáért.

A program során a mozgást, a beszédet és a gondolkodást kötjük össze olyan gyakorlatokkal, amik a homloklebenyünket intenzíven ingerlik és fejlesztik. Pozitív hatással vannak a gondolkodási folyamatokra az idegrendszeri hálózat megerősítésére, és új kapcsolatok létrehozására.

Hatására jelentősen javul a memória, a figyelem, és a mozgás összerendezettsége. Fejlődik az egyensúly és a testi-lelki rugalmasság. A gondolkodási folyamat összetettsége megnő, fokozódik a kreativitás. Képesek leszünk gyorsabban, hatékonyabban változtatni és változni, igazodni a váratlan eseményekhez. Ez az idegrendszeri újrarendeződés segíthet abban, hogy a fent említett területek a lehető legharmonikusabban, optimálisan, nagy hatásfokkal működjenek, hozzásegítve az embert egy könnyebb, energikusabb, sikeres élethez. A korhatár 6-99 év

 

Első felmérés:15.000Ft/alkalom

 

Egyéni:9.000Ft/alkalom

 

Csoportos:7500Ft/alkalom

Pfaffenrot terápia

Pfaffenrot-terápia Kötőszöveti technika, ami a feszes izmokat lazítja, a laza izmokat pedig stimulálja. Egészen pici kortól hatékonyan és kíméletesen kezel. Segíti kiegyensúlyozottabbá tenni a babákat. Kiemelkedően hatékony koraszülött vagy megkésett fejlődésű gyerekeknél. Felső korhatára nincs.

Első vizsgálat 16.000Ft

9.000Ft/alkalom (45 perc)

Logopédia, beszéd - hang javítás

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

Első felmérés: 15.000Ft

9.000Ft/alkalom (45 perc)

Beszédindítás, pöszeség terápia

A komplex terápia részét képezik a beszédszervek tréningezése, a hangutánzások, hangok felismerése, a szókincsbővítés, a beszédészlelés-és beszédmegértés.

9.000Ft/alkalom (45perc)

Artikulációs zavarok

Ahhoz, hogy a gyermek artikulációja pontos legyen, finoman összerendezett beszédmozgásokra és pontos hallási differenciálásra van szükség; mindezen készségek a beszédfejlődés során fokozatosan alakulnak ki. A tükör előtt végzett játékos ajak- és nyelvgyakorlatokkal tovább ügyesíthetők a beszédmozgások. A helyes légzést segíthetik elő a fújó-szívó gyakorlatok, mint például a buborék- vagy a pingponglabdafújás. Szülőként azzal támogathatják leginkább gyermekük artikulációjának fejlődését, ha minél többet mondókáznak, beszélgetnek vele, mesélnek neki.

9.000Ft/alkalom (45perc)

Megkésett beszédfejlődés

A megkésett beszédfejlődés arra utal, hogy a gyermek az átlagosnál lényegesebben lassabban tanul meg beszélni. Ha a gyerek nem beszél vagy beszédprodukciója messze elmarad az egyidős gyerekekétől.

9.000Ft/alkalom (45perc)

Evésfókuszú gyógypedagógiai tanácsadás

Étkezéssel kapcsolatos tanácsadás

Általános gyógypedagógia

A gyógypedagógia tágabb értelemben a testileg és értelmileg fogyatékos személyek tanulmányozásával és nevelés-tanításával foglalkozó tudomány. Szűkebb értelemben azonban inkább az érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedők oktatási eljárásának módját jelenti.

Első vizsgálat :0-3 éves korig 15.000Ft (2x 45perc)

                        3-  kortól          19.000Ft (2x45 perc)

9.000Ft/alkalom (45perc)

Ayres terápia (DSZIT)

A sokféle eszköz, a hinták, labdák, csúszdák, kötelek, gyűrűk stb. fantáziadús használata arra szolgál, hogy vesztibuláris, tapintásos ingerléssel javítja az agyféltekék közötti kapcsolatot, és így jobban működik a tanulási-megismerési folyamat, így megelőzhető a későbbi tanulás és magatartási probléma.

Az Ayres terápia célja:

Fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, tudatosabbá teszi a tempó, a ritmus és az irányok kontrolját.

Fejleszti a finommotorikát.

Fejleszti a szem-kéz koordinációt.

Fejleszti a tér, az irány és a formaészlelést.

Erősíti a testsémát és a testtudatot.

Segíti hogy kialakuljon a szociális viselkedés, a szabálytudat, a figyelem és az önbizalom.

Segít a megkésett járás, a megkésett beszéd, a megkésett szobatisztaság esetén.

Első vizsgálat:19.000Ft

Kontroll: 16.000Ft

9.000Ft/alkalom(45perc)

Csoportos: 5.500Ft/alkalom(45 perc)

Baba vizsgálat

Felmérő vizsgálat babáknál,ha a szülő észreveszi,hogy pl:nem kuszik vagy nem mászik a gyermek,esetleg nem tud megfordulni vagy bármilyen életkori sajátosság kimaradása esetén terápia ajánlása.

Első vizsgálat:15.000Ft

Kontroll vizsgálat: 11.000Ft

Baba torna kúszó-mászó-tipegő,szaladó-tipegő (egyéni/csoportos) 2-3 éves korig.

Egyéni: 9.000Ft/alkalom (45perc)

Csoportos: 5.500Ft/alkalom (45perc)

Tobii szemvezérelt kommunikáció fejlesztés

A tobii egy szemvezérelt kommunikációs eszköz ,mely a nem beszélő gyerekek ,a tekintetükkel választják ki a tabletről a megfelelő képes választ. Különböző szemegérrel vezérelt játokokkal tanítható meg a Tobii használata.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Délutánonként :Minimum 4 fő jelentkezése esetén .

Kutyás terápia (csoportos)

A terápiás kutya olyan, akit arra képeztek ki, hogy vidámságot, vigaszt és szeretetet nyújtson. A terápiás kutyafajták olyan gyermekeknek is segíthetnek, akik autizmussal vagy különböző tanulási nehézségekkel küzdenek. A kutyás terápia sokoldalú fejlesztési lehetőséget nyújt a fogyatékkal élő gyerekek fejlesztésében. A foglalkozások során kutya, mint motivációs „eszköz” segíti a fogyatékkal élő gyerekek figyelmének, koncentrációjának fenntartását. A legtöbb gyermek szereti a kutyákat, jelenlétében tevékenységeket nem feladatnak, hanem kikapcsolódásnak tekintik, örömmel dolgoznak együtt vele.

40 perc: 6.000Ft/alkalom

Zene terápia egyéni/csoportos

A zeneterápia általában nem önálló, elszigetelten működő tevékenység, hanem kiegészítője, sőt megerősítője a többi, fejlődést elősegítő terápiának. De önállóan is működhet, hiszen személyre szóló programot ad mind a gyerekek, a kamaszok és mind a felnőttek részére. A zeneterápia valamennyi olyan esetben alkalmazható, ahol a lelki segítő- és személyiségfejlesztő módszerek általában, így pl. értelmi-, mozgás-, hallás- és látássérülteknél, a kreatív funkciók erősítésére, de beszédhibásoknál, tanulási-, magatartási- és viselkedési zavarokkal küszködőknél is.

45 perc: 4000Ft/alkalom (csoportos)

Kézműves foglalkozások (csoportos)

Grafomotorikai fejlesztés

A grafomotoros fejlesztés a kézügyesség fejlesztését, az összes finommozgás-koordinációt igénylő tevékenységet, rajz - és íráskészség fejlesztését jelenti. Gyakran találkozunk olyan nehézséggel, hogy a gyerekek nem rajzolnak szívesen, görcsös a ceruzafogásuk, bizonytalan téri tájékozódásuk és testséma ismeretük.

45 perc: 7000Ft/alkalom (eszközöket, festékek, ecsetek..stb biztosítjuk)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az alapítvánnyal együttműködők:

Brain Activity Bt. (neurofeedback terápia)

 

Időpont egyeztetés szükséges.

Cím: 2045 Törökbálint, József Attila u.35. (hátsó akadálymentes bejárat)

  

  

  

  

 

 

 

 

 


Az alapítvány számla száma:
10403758-50526872-78571012

Az alapítvány adószáma:
18945580-1-13